Lev Väl Existensiella Samtal

Välkommen till Lev väl

Livet är det som pågår omkring oss, medan vi sysslar med annat
- okänd

Det enda vi människor med säkerhet vet är att vi en dag ska dö. Vi föds in i en pågående värld och dör sedan ifrån den. Tiden där emellan är upp till oss själva att fylla med det vi kallar livet.
Men hur lever man ett gott liv, hur hittar man balans i tillvaron mellan alla måsten och borden och vad är viktigt för mig? Och vad är egentligen meningen med livet?
Hos Lev Väl erbjuds du att tillsammans med en vägledare utforska vad ett gott liv innebär för dig.

OM MIG

Jag är i grunden socionom och
kurator och har flera utbildningar
i systemteori och i olika
samtalsmetoder.

Jag har lång erfarenhet av att
möta olika människor i samtal under svåra skeenden i livet och har en holistisk syn på
människan, där den fysiska kroppen och vårt sinne med tankar och känslor
hör ihop.
Jag tror på att människor är en
del av sitt sammanhang och det
liv vi lever idag präglas av vår uppväxt, våra relationer och våra livsmål.

SAMTALEN

De vägledande samtalen har sin
grund inom den existentiella
filosofin som handlar om att utforska vad det innebär att vara människa utifrån en holistisk helhetssyn.
Samtalsmetoden är insiktsbaserad där tankar, känslor och kroppsliga reaktioner är viktiga redskap i arbetet.
I de vägledande samtalen
balanseras lyssnande, mild
konfrontation, gemensam
eftertanke och reflektion. 
Metoden bygger på att du är en
aktiv del i din egen förändrings
process.
Samtalen är utforskande för att
du ska få syn på ditt eget liv i ett helhetsperspektiv och få en
förståelse för dina nuvarande
dilemman
I samtalen tar vi tillsammans
reda på vad som bidrar till dina
val och handlingar, vad som hindrar
dig och vad du behöver för att leva
ditt liv fullt ut.

Vägledningen är
för dig som:

• Känner dig orkeslös och trött
• Brottas med kontrollbehov och prestationskrav
• Ältar tidigare livsupplevelser
• Genomgår en svår period i livet
• Brottas med ångest
• Har behov av att reflektera över ditt liv ( t.ex yrkesval, relationer, fysiska begränsningar)
• Bär på sorg
• Funderar över meningen med livet
• Behöver en nystart
• Söker mål och mening
• Vill leva helhjärtat
• … valfri anledning som du vet bäst själv
Som existentiell vägledare kan jag hjälpa dig att få syn på dina möjligheter och begränsningar i livet, stötta dig i din egen process att finna ett liv som är hållbart för dig och som ger ökad livsglädje.
En vägledningsprocess brukar ta mellan 7-10 samtal, ibland längre beroende på dina behov. Det första konsulterande samtalet är gratis (kan hållas på telefon) och där du beskriver dina behov, därefter gör vi tillsammans upp en gemensam plan

Tjänster

Privatpersoner:

Ungdomar & Vuxna - 600 kr för 60 min samtal
Familj - 850 kr för 75 min

Företag:

850 kr plus moms för 60 min samtalKontakt

Kontaktas via mail eller sociala medier

Centrala Stockholm alt. Hälsoterassen i Bålsta 

veronica.existenssamtal@ gmail.com

Tider bokas efter ditt behov