Lev Väl Existensiella Samtal

Välkommen till Lev väl

Livet är det som pågår omkring oss, medan vi sysslar med annat
okänd

Det enda vi människor med säkerhet vet är att vi en dag ska dö. Vi föds in i en pågående värld och dör sedan ifrån den. Tiden där emellan är upp till oss själva att fylla med det vi kallar livet. 
Men hur lever man ett gott liv, hur hittar man balans i tillvaron mellan alla måsten och borden och vad är viktigt för mig? Och vad är egentligen meningen med livet?
Hos Lev Väl erbjuds du att tillsammans med en vägledare utforska vad ett gott liv innebär för dig. 

OM MIG

Jag är i grunden socionom och 
kurator och har flera utbildningar 
i systemteori och i olika 
samtalsmetoder. 

Jag har lång erfarenhet av att 
möta olika människor i samtal under människor i samtal under svåra skeenden i livet och har en holistisk syn på 
människan, där den fysiska kroppen och  vårt  sinne med tankar och känslor 
hör ihop. 
Jag tror på att människor är en 
del av sitt sammanhang och det 
livvi lever idag präglas bla av vår uppväxt, våra relationer och  våra livsmål. 

SAMTALEN

De vägledande samtalen har sin 
grund inom den existentiella 
filosofin som handlar om att  utforska vad det innebär att 
vara människa utifrån en holistisk 
helhetssyn. 

Samtalsmetoden är insikts baserad där tankar, känslor och 
kroppsliga reaktioner är viktiga 
redskap i arbetet. 
I de vägledande samtalen 
balanseras lyssnande, mild 
konfrontation, gemensam 
eftertankeoch reflektion. 

Samtalen är utforskande för att 
du ska få syn på ditt eget liv i ett  helhetsperspektiv  och få en 
förståelse för dina  nuvarande 
dilemman. 

Metoden bygger på att du är en 
aktiv del i din egen förändrings
process. 
I samtalen tar vi tillsammans
reda på vad som bidrar till dina
val och handlingar, vad som hindrar
dig och vad du behöver för att leva
*ditt liv fullt ut. 

Vägledningen är 
för dig som:

    •    Känner dig orkeslös och trött
    •    Ältar tidigare livsupplevelser 
    •    Brottas med ångest
    •    Upplever att du fastnat och tappat riktning i livet
    •    Har behov av att reflektera över ditt liv (yrkesval,   relationer, fysiska begränsningar)
    •    Bär på sorg
    •    Funderar över meningen med livet
    •    Genomgår en svår period i livet
    •    Behöver en nystart
    •    Söker mål och mening
    •    Brottas med kontrollbehov och prestationskrav
    •    Vill leva helhjärtat
    •    … valfri anledning som du vet bäst själv
Som existentiell vägledare kan jag hjälpa dig att få syn på dina möjligheter och begränsningar i livet, stötta dig i din egen process att finna ett liv som är hållbart för dig och som ger ökad livsglädje.  
En vägledningsprocess brukar ta mellan 7-10 samtal, ibland längre beroende på dina behov. Det första konsulterande samtalet är gratis (kan hållas på telefon) och där du beskriver dina behov, därefter gör vi tillsammans upp en gemensam plan   

Tjänster

Privatpersoner - 600 kr för 60 min samtal

Företag - 850 kr plus moms för 60 min samtal 


Kontakt

Kontakta oss via mail eller sociala medier

Centrala Stockholm alt. centrala Bålsta 

veronica.existenssamtal@ gmail.com

Tider bokas efter ditt behov